Kategorier
Juridik

När ovissheten tar över

Finns det något värre än när man inte vet vad som händer. Framförallt när det gäller dem man håller som kärast. Hur ska man klara sig att inte få vara nära sina barn, precis när man vill vara det?

Det är så svårt för någon som inte vet, att prata om hur det är att förlora sina barn. För ja, förlora sina barn är så det kan kännas när man bråkar om vårdnaden. Även att bara se dem varannan vecka. Folk säger: fokusera på dig, ha kul. Men om man inte vill? Livet kan onekligen vara svår. Man har en plan. En plan som inte håller hela vägen. Det går inte att föra en konversation med den andra föräldern, det leder bara till bråk. Hur ska den klara av att ha hand om barnen helt själv i en vecka? Det är helt omöjligt. Ännu värre att ta hand om frågor gällande barnen.

En tvist som behöver lösas

När man går igenom en separation är det inte lätt för någon part. Framförallt inte för barnen. Det är oftast inte barnen som väljer att ni ska separera, därav är det också viktigt att man tar hänsyn till dem. I en vårdnadstvist kan man behöva hjälp på vägen. Man kan behöva hjälp av familjerätten, som är helt frivilligt att gå till. De har duktiga advokater som är experter just inom det området. Skulle det inte gå att lösa där kan det gå vidare till domstol. Det är då domstolen som tar besulten som ska gälla.

Kategorier
Juridik

Lugnt och givande samtal hos socialen

Om man som förälder inte är ense med sin före detta partner gällande barnet så kan man få hjälp via socialen med samtal. Där kan det vara lättare att gemensamt fatta bra beslut om barnen.

Det kan vara lätt att fastna i gräl och vanliga snurrande diskussioner när det gäller frågor som rör barnet hos separerade föräldrar. Ibland kan det vara till stor hjälp att få sitta i lugn och ro tillsammans med en socialassistent och gå igenom allt som man är osams om. Man kan dessutom få förslag som man kanske inte ens har tänkt på och som båda kan enas om. Det är även ett sätt att försöka hitta en snabbare och enklare lösning i stället för att starta en stor process gällande boende eller vårdnad i domstolen.

Hur man kan samarbeta om barnet

Vid ett samarbetssamtal är tanken att man ska kunna hitta lösningar så att man kan börja samarbeta gällande barnets väl och ve framöver. En separation är aldrig lätt och det är ofta mycket sårade känslor och ilska som kan lägga skugga över det som egentligen är bäst för barnet. Och det är alltid så att ingen egentligen är en vinnare i en separation. Allra minst barnet. Därför är det viktigt att någon träder in för att föra barnets talan och sätta barnets bästa i första rummet. Men även någon som kan försöka se till att båda föräldrarna känner sig sedda och får bästa möjliga tid med sitt barn.

Kategorier
Allmänt

Ett tryggt och älskat barn

Barnet har rätten till båda sina föräldrar och därför ska man göra allt man kan för att genomföra detta. Men ibland kan det vara svårt att som föräldrar komma överens om vissa frågor.

Alla föräldrar vill att deras barn ska växa upp trygga och känna sig älskade. Men det är inte alltid så lätt att kunna hålla fast vid det. Speciellt inte om man är två föräldrar där man har olika åsikter. Och kanske man till och med har separerat. Små frågor kan bli stora och barnet kan hamna emellan, eller komma emellan sina föräldrars önskemål och åsikter. Då är det tryggt att veta att det finns hjälp att få. En hjälp som sätter barnens bästa i första rummet.

Beslut gällande barns välmående

Det kan finnas flera olika orsaker till att man slutligen hamnar i rätten gällande en vårdnadstvist. Man kan ha olika önskemål gällande uppdelningen av barnets boende. Kanske vill den ena föräldern ha barnet mer än den andra. Eller så har den ena föräldern flyttat och vill att barnet ska flytta med. Men det kan även vara andra frågor som gäller var barnet är skrivet, delning av kostnader eller frågor som rör en mängd olika beslut gällande barnet.

Beroende på vad frågan gäller, och hur gammalt barnet är, så kan man välja att även ta reda på barnets vilja. Dock kan man gå emot barnets vilja att flytta med en förälder, eller bli fast boende hos denna, ifall rätten anser att det är olämpligt.

Kategorier
Allmänt

Vad händer när föräldrarna inte kommer överens?

Separation drabbar inte bara de vuxna. Är det barn inblandade är det oftast de som kommer i kläm. Man bör försöka lösa det så bra som möjligt för barnens skull, annars kan det gå till domstol.

Även fast det är svårt bör man alltid försöka tänka rationellt när det kommer till ens barn. Är det verkligen bäst för barnet att endast en av er har vårdnaden? Man försöker alltid ta hänsyn till barnets bästa. De enda gångerna man faktiskt tar ifrån någon vårdnaden är vid missbruk av droger, alkohol eller någon form av misshandel.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. De har även rätt till att lära känna båda sina föräldrar. Endast vid speciella omständigheter frångår man denna princip. Går ärendet upp till domstolen tar de hänsyn till vad barnet önskar ifall det är tillräckligt stort för att föra sin talan.

När du behöver extra hjälp

Går det verkligen inte att komma överens själv finns det mer hjälp att få. Från början får du gå via socialen som försöker hjälpa er att komma fram till något. Räcker inte detta kan du även bli tilldelad en advokat som är expert inom familjerätten och hjälper dig med ditt ärende. Besluten som tas görs alltid av domstol. Hela processen kan ta ganska lång tid. Men man försöker alltid arbeta så snabbt som möjligt för barnets skull. Det är barnet som kommer i kläm, agera utifrån vad som är bäst för barnet och försök lägga dina egna känslor åt sidan. Fortsätt att läsa om vårdnadstvist på denna webbsida: vårdnadstvisterstockholm.se

Kategorier
Allmänt

Lär barnet vikten av tandvård tidigt

Många föräldrar tar för lättsamt på barnets tänder. Detta då man tänker att det kommer nya sådana. Så är det, men det stämmer ändå inte. Barnet har en uppsättning av mjölktänder som kommer att lossna och ersättas av permanenta sådana. Detta innebär emellertid inte att tänderna och problem med dessa kommer att upphöra. Det finns en stor risk att exempelvis en infektion skapad av karies kan ha spridit sig till käkbenet – detta kan i så fall innebära skador på de permanenta tänder som sedan växer ut. 

Att lära barnet goda vanor är en del av uppfostran. Det gäller i allra högsta grad för tänder och tandvård. Ett barn ska få en vana i att tänderna borstas två gånger om dagen: under morgonen – efter frukost – och efter kvällsmålet – innan läggning. Tandborstningen ska ske i två minuter: en minut på ovansidan och en på den nedre. Ställ gärna en timer för att få bättre kontroll. 

Det kan vara svårt och det kan vara en kamp för att lyckas integrera tandborstning som en del av den dagliga rutinen. Munnen är känslig och många barn upplever att tandborstningen är såväl obehaglig som lite kränkande. Det finns några tips som kan underlätta detta: 

  • Räkna tänder. Börja med att räkna alla tänder tillsammans med barnet. Gör detta så att ditt barn får hänga med och lära sig hur många som finns. Kolla alltid – och uppmärksamma! – om en ny tand börjar titta fram. 
  • Sagostund. Berätta en liten saga medan du borstar. Det kan handla om tandtroll som bor i munnen, det kan handla om att det kanske gömmer sig tomtar därinne – allt som kan vara spännande och intressant hjälper. Använd fantasin! 
  • Barnet borstar dina tänder – du borstar barnet. Barn kan själv, eller hur? Låt barnet hjälpa dig med din tandborstning om du får borsta barnets tänder. En rimlig kompromiss som går hem hos de flesta. Du kan även dela upp så att barnet får borsta sina tänder efter att du borstat – noggrant. Det brukar fungera. 

Föregå med gott exempel

Att du, utöver att borsta tänderna på barnet och skapa sunda rutiner, även ska gå till tandläkaren är givet. Barn får, med regelbundna intervaller om kanske vartannat år, en kallelse från tandläkaren där en kontroll genomförs. Se till att gå på dessa. Där kan man upptäcka eventuella hål på ett tidigt stadie och man kan dessutom se om tänderna växer som de ska. Svensk tandvård är gratis för barn och det finns således inga ursäkter till att inte ge barnet bästa möjliga förutsättningar till ett liv med friska och fräscha tänder. 

Tänk även på att barn gör som man själv gör och inte som man säger. Föregå med gott exempel. Låt barnet se att du själv tar hand om dina tänder och att att du talar om vikten av att gå till en tandläkare. Avdramatisera hela processen. Var det länge sedan du senast besökte en mottagning så är det dags att boka in ett besök. Även om det kostar pengar i vuxen ålder så handlar det om en investering. Ju snabbare man upptäcker – och åtgärdar – ett problem desto billigare blir det i det långa loppet. Det är de stora, akuta besvären som kostar pengar. 

Dessutom så råder en fri prissättning hos tandläkare. Det innebär att kostnaden kan variera dem emellan och att du kan dra nytta av detta genom att undersöka prisbilden. Många tar för givet att det är extremt dyrt. Så är inte fallet: du kan själv undersöka och hitta en tandläkare vars pris ligger på en nivå som passar dig. En sak står klar: du som förälder kommer inte att se några nya tänder växa ut. Se till att ta hand om den uppsättning du har och se till att lära ditt barn vikten av korrekt tandvård. 

Kategorier
Allmänt

Var inte rädd för att be om hjälp

Ditt barn behöver all kärlek och uppmärksamhet det kan få. Så enkelt är det bara. Som förälder får man sätta sig själv i både andra- och det tredje rummet. Detta skapar ofta problem hos familjer där svårigheten i att lösa det så kallade livspusslet blir både krävande och tärande. Många dukar under som en följd av detta: man har för få bitar till hands för att skapa ett komplett pussel. Arbetet, umgänge, pendling, handling, städning och barnen ska samtliga försöka passas ihop och för många blir detta omöjligt. 

Hur ska man då göra? Till mångt och mycket så handlar det om att samarbeta tillsammans med sin partner. Uppoffringen kommer att behöva göras och detta från båda sidor. Ju mer man kan samarbeta och hitta lösningar i det lilla, desto bättre blir helheten. Kan man handla längs vägen till förskolan? Kan någon jobba senare ena dagen medan den andra sköter hemmet? Går exempelvis träningen att genomföra senare på kvällen – eller under lunchen? Det handlar om kommunikation och det handlar om att hela tiden se lösningar och möjligheter snarare än potentiella käppar i de egna hjulen. 

Tuffare utan understöd från familjen 

Det är en stor skillnad på att ha exempelvis mor- och farföräldrar i närheten också. Många familjer i Stockholm har det tuffare av den anledningen. Dels så är man ofta inflyttade och har i och med detta inte heller samma goda logistiska förutsättningar som en familj i en mindre stad. Man kan inte räkna med samma uppbackning vad gäller exempelvis hämtning på förskola eller barnvakt. 

Dels så har man heller inte samma enkla pendling mellan arbete och hem. Att förhålla sig till tunnelbana, buss och pendeltåg för att ta sig mellan punkt A och punkt B är en milsvid skillnad mot att – som i mindre städer – ta bilen och åka i fem-tio minuter. Allt detta skapar mer slitage. Här bör man inte underskatta behovet av extern hjälp. 

Rut-avdraget för städning och barnpassning 

Det finns hjälp att få – och det behöver inte vara så dyrt. Rut-avdraget är skapat dels med detta i åtanke. Utöver att stimulera arbetsmarknaden så finns även en tanke på att Rut ska vara den försvunna biten i många familjers livspussel. Genom rut-avdraget kan man dra av 50% av den totala kostnaden för ett professionellt utfört hushållsarbete. Av dessa tycker vi att två är extra intressanta för just småbarnsfamiljer: 

  • Hemstädning: Hemstädning är den mest populära tjänsten inom Rut-avdraget – och den tjänst som passar allra bäst för just barnfamiljer. Hemstädning sker ofta genom att man löser ett abonnemang där man själv bestämmer hur ofta en städning ska ske. Det kan således handla om en gång i veckan, varannan vecka eller om att få hemmet städat en gång i månaden. Det bestämmer man helt själv. Men, det väsentliga är att hemstädning också köper ett utrymme för annat. De timmar man lägger ner på att städa hemmet kan man istället lägga på annat. Att kunna öppna dörren – exempelvis varje fredag – och veta att det är nystädat är något som är svårt att beskriva rent känslomässigt: en helg kan inte börja bättre. Tänk på att välja en städfirma med god renommé och goda referenser. Tyvärr så varierar kvaliteten och detta särskilt i större städer som Stockholm. 
  • Nanny. Barnpassning i professionell regi har blivit populärt i Stockholm. Det är lätt att förstå varför. Barnpassning sker – precis som vid hemstädning – efter de egna behoven: man utformar själv ett schema över när man behöver en extra hand och hur länge man behöver denna. Det kan handla om att få barnet hämtat någon gång i veckan, det kan handla om att barnet blir passat under en specifik dag eller om en mer regelbunden lösning där barnet och barnflickan umgås dagligen efter exempelvis skola eller förskola. Genom detta så kan man också få ett andrum i vardagen. Viktigt är naturligtvis att välja ett företag som har utbildad personal. Här spelar naturligtvis även personkemin en stor roll: ditt barn ska känna både trivsel och trygghet med personen som kommer. Var noggrann med valet!