Kategorier
Allmänt

Vad händer när föräldrarna inte kommer överens?

Separation drabbar inte bara de vuxna. Är det barn inblandade är det oftast de som kommer i kläm. Man bör försöka lösa det så bra som möjligt för barnens skull, annars kan det gå till domstol.

Även fast det är svårt bör man alltid försöka tänka rationellt när det kommer till ens barn. Är det verkligen bäst för barnet att endast en av er har vårdnaden? Man försöker alltid ta hänsyn till barnets bästa. De enda gångerna man faktiskt tar ifrån någon vårdnaden är vid missbruk av droger, alkohol eller någon form av misshandel.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. De har även rätt till att lära känna båda sina föräldrar. Endast vid speciella omständigheter frångår man denna princip. Går ärendet upp till domstolen tar de hänsyn till vad barnet önskar ifall det är tillräckligt stort för att föra sin talan.

När du behöver extra hjälp

Går det verkligen inte att komma överens själv finns det mer hjälp att få. Från början får du gå via socialen som försöker hjälpa er att komma fram till något. Räcker inte detta kan du även bli tilldelad en advokat som är expert inom familjerätten och hjälper dig med ditt ärende. Besluten som tas görs alltid av domstol. Hela processen kan ta ganska lång tid. Men man försöker alltid arbeta så snabbt som möjligt för barnets skull. Det är barnet som kommer i kläm, agera utifrån vad som är bäst för barnet och försök lägga dina egna känslor åt sidan. Fortsätt att läsa om vårdnadstvist på denna webbsida: vårdnadstvisterstockholm.se