Kategorier
Allmänt

Ett tryggt och älskat barn

Barnet har rätten till båda sina föräldrar och därför ska man göra allt man kan för att genomföra detta. Men ibland kan det vara svårt att som föräldrar komma överens om vissa frågor.

Alla föräldrar vill att deras barn ska växa upp trygga och känna sig älskade. Men det är inte alltid så lätt att kunna hålla fast vid det. Speciellt inte om man är två föräldrar där man har olika åsikter. Och kanske man till och med har separerat. Små frågor kan bli stora och barnet kan hamna emellan, eller komma emellan sina föräldrars önskemål och åsikter. Då är det tryggt att veta att det finns hjälp att få. En hjälp som sätter barnens bästa i första rummet.

Beslut gällande barns välmående

Det kan finnas flera olika orsaker till att man slutligen hamnar i rätten gällande en vårdnadstvist. Man kan ha olika önskemål gällande uppdelningen av barnets boende. Kanske vill den ena föräldern ha barnet mer än den andra. Eller så har den ena föräldern flyttat och vill att barnet ska flytta med. Men det kan även vara andra frågor som gäller var barnet är skrivet, delning av kostnader eller frågor som rör en mängd olika beslut gällande barnet.

Beroende på vad frågan gäller, och hur gammalt barnet är, så kan man välja att även ta reda på barnets vilja. Dock kan man gå emot barnets vilja att flytta med en förälder, eller bli fast boende hos denna, ifall rätten anser att det är olämpligt.