Kategorier
Juridik

Lugnt och givande samtal hos socialen

Om man som förälder inte är ense med sin före detta partner gällande barnet så kan man få hjälp via socialen med samtal. Där kan det vara lättare att gemensamt fatta bra beslut om barnen.

Det kan vara lätt att fastna i gräl och vanliga snurrande diskussioner när det gäller frågor som rör barnet hos separerade föräldrar. Ibland kan det vara till stor hjälp att få sitta i lugn och ro tillsammans med en socialassistent och gå igenom allt som man är osams om. Man kan dessutom få förslag som man kanske inte ens har tänkt på och som båda kan enas om. Det är även ett sätt att försöka hitta en snabbare och enklare lösning i stället för att starta en stor process gällande boende eller vårdnad i domstolen.

Hur man kan samarbeta om barnet

Vid ett samarbetssamtal är tanken att man ska kunna hitta lösningar så att man kan börja samarbeta gällande barnets väl och ve framöver. En separation är aldrig lätt och det är ofta mycket sårade känslor och ilska som kan lägga skugga över det som egentligen är bäst för barnet. Och det är alltid så att ingen egentligen är en vinnare i en separation. Allra minst barnet. Därför är det viktigt att någon träder in för att föra barnets talan och sätta barnets bästa i första rummet. Men även någon som kan försöka se till att båda föräldrarna känner sig sedda och får bästa möjliga tid med sitt barn.