Kategorier
Juridik

När ovissheten tar över

Finns det något värre än när man inte vet vad som händer. Framförallt när det gäller dem man håller som kärast. Hur ska man klara sig att inte få vara nära sina barn, precis när man vill vara det?

Det är så svårt för någon som inte vet, att prata om hur det är att förlora sina barn. För ja, förlora sina barn är så det kan kännas när man bråkar om vårdnaden. Även att bara se dem varannan vecka. Folk säger: fokusera på dig, ha kul. Men om man inte vill? Livet kan onekligen vara svår. Man har en plan. En plan som inte håller hela vägen. Det går inte att föra en konversation med den andra föräldern, det leder bara till bråk. Hur ska den klara av att ha hand om barnen helt själv i en vecka? Det är helt omöjligt. Ännu värre att ta hand om frågor gällande barnen.

En tvist som behöver lösas

När man går igenom en separation är det inte lätt för någon part. Framförallt inte för barnen. Det är oftast inte barnen som väljer att ni ska separera, därav är det också viktigt att man tar hänsyn till dem. I en vårdnadstvist kan man behöva hjälp på vägen. Man kan behöva hjälp av familjerätten, som är helt frivilligt att gå till. De har duktiga advokater som är experter just inom det området. Skulle det inte gå att lösa där kan det gå vidare till domstol. Det är då domstolen som tar besulten som ska gälla.

Kategorier
Juridik

Lugnt och givande samtal hos socialen

Om man som förälder inte är ense med sin före detta partner gällande barnet så kan man få hjälp via socialen med samtal. Där kan det vara lättare att gemensamt fatta bra beslut om barnen.

Det kan vara lätt att fastna i gräl och vanliga snurrande diskussioner när det gäller frågor som rör barnet hos separerade föräldrar. Ibland kan det vara till stor hjälp att få sitta i lugn och ro tillsammans med en socialassistent och gå igenom allt som man är osams om. Man kan dessutom få förslag som man kanske inte ens har tänkt på och som båda kan enas om. Det är även ett sätt att försöka hitta en snabbare och enklare lösning i stället för att starta en stor process gällande boende eller vårdnad i domstolen.

Hur man kan samarbeta om barnet

Vid ett samarbetssamtal är tanken att man ska kunna hitta lösningar så att man kan börja samarbeta gällande barnets väl och ve framöver. En separation är aldrig lätt och det är ofta mycket sårade känslor och ilska som kan lägga skugga över det som egentligen är bäst för barnet. Och det är alltid så att ingen egentligen är en vinnare i en separation. Allra minst barnet. Därför är det viktigt att någon träder in för att föra barnets talan och sätta barnets bästa i första rummet. Men även någon som kan försöka se till att båda föräldrarna känner sig sedda och får bästa möjliga tid med sitt barn.