Kategorier
Juridik

Familjerätt i Stockholm kan kräva juridisk hjälp

Familjerätt vid separation är inte alltid lätt att hantera och tar lång tid. Som privatperson har man såklart begränsad erfarenhet. Ta hjälp av jurist då det gäller familjerätt i Stockholm.

Majoriteten av alla som separerar är varken vana vid situationen eller kunniga i hur den juridiska biten ska hanteras. Det är förklarligt men icke desto mindre kan processen förpesta livet rejält för den som drabbas. Familjerätt handlar nästan alltid om gemensamma barn och det är tungt att inte komma överens.

I de allra flesta fall är det umgängesrätt och vårdnad som ska avgöras. Det kan också påpekas att enskild vårdnad faktiskt inte betyder utebliven umgängesrätt. Barn anses alltid ha rätt till umgänge med båda föräldrarna och det är barnets rätt som ska beaktas, inte vårdnadshavarnas.

Juridisk process vid familjerätt

Normalt sett föredrar förstås alla parter att slippa ta ett ärende inom familjerätt i Stockholm till domstol. Man kan oftast komma överens om tider, platser och former för umgänge. Familjerätt kan också innefatta frågor om vem som ska bo kvar i en bostad och liknande praktiska ting. När inget fungerar och möjligheterna till samarbete är uttömda får man istället ta och stämma motparten för att få ett domstolsbeslut.

Familjerätt är inte brottmål utan tvistemål och man kan därför inte bli tvungen att betala motpartens kostnader. Ekonomisk hjälp finns ofta att få i hemförsäkring eller från statliga medel. Det är med andra ord inte en stor ekonomisk risk man tar. Du har också rätt till ett juridiskt ombud som du väljer själv. Läs mer om familjerätt på denna hemsida: familjerättstockholm.com