Kategorier
Allmänt

Var inte rädd för att be om hjälp

Ditt barn behöver all kärlek och uppmärksamhet det kan få. Så enkelt är det bara. Som förälder får man sätta sig själv i både andra- och det tredje rummet. Detta skapar ofta problem hos familjer där svårigheten i att lösa det så kallade livspusslet blir både krävande och tärande. Många dukar under som en följd av detta: man har för få bitar till hands för att skapa ett komplett pussel. Arbetet, umgänge, pendling, handling, städning och barnen ska samtliga försöka passas ihop och för många blir detta omöjligt. 

Hur ska man då göra? Till mångt och mycket så handlar det om att samarbeta tillsammans med sin partner. Uppoffringen kommer att behöva göras och detta från båda sidor. Ju mer man kan samarbeta och hitta lösningar i det lilla, desto bättre blir helheten. Kan man handla längs vägen till förskolan? Kan någon jobba senare ena dagen medan den andra sköter hemmet? Går exempelvis träningen att genomföra senare på kvällen – eller under lunchen? Det handlar om kommunikation och det handlar om att hela tiden se lösningar och möjligheter snarare än potentiella käppar i de egna hjulen. 

Tuffare utan understöd från familjen 

Det är en stor skillnad på att ha exempelvis mor- och farföräldrar i närheten också. Många familjer i Stockholm har det tuffare av den anledningen. Dels så är man ofta inflyttade och har i och med detta inte heller samma goda logistiska förutsättningar som en familj i en mindre stad. Man kan inte räkna med samma uppbackning vad gäller exempelvis hämtning på förskola eller barnvakt. 

Dels så har man heller inte samma enkla pendling mellan arbete och hem. Att förhålla sig till tunnelbana, buss och pendeltåg för att ta sig mellan punkt A och punkt B är en milsvid skillnad mot att – som i mindre städer – ta bilen och åka i fem-tio minuter. Allt detta skapar mer slitage. Här bör man inte underskatta behovet av extern hjälp. 

Rut-avdraget för städning och barnpassning 

Det finns hjälp att få – och det behöver inte vara så dyrt. Rut-avdraget är skapat dels med detta i åtanke. Utöver att stimulera arbetsmarknaden så finns även en tanke på att Rut ska vara den försvunna biten i många familjers livspussel. Genom rut-avdraget kan man dra av 50% av den totala kostnaden för ett professionellt utfört hushållsarbete. Av dessa tycker vi att två är extra intressanta för just småbarnsfamiljer: 

  • Hemstädning: Hemstädning är den mest populära tjänsten inom Rut-avdraget – och den tjänst som passar allra bäst för just barnfamiljer. Hemstädning sker ofta genom att man löser ett abonnemang där man själv bestämmer hur ofta en städning ska ske. Det kan således handla om en gång i veckan, varannan vecka eller om att få hemmet städat en gång i månaden. Det bestämmer man helt själv. Men, det väsentliga är att hemstädning också köper ett utrymme för annat. De timmar man lägger ner på att städa hemmet kan man istället lägga på annat. Att kunna öppna dörren – exempelvis varje fredag – och veta att det är nystädat är något som är svårt att beskriva rent känslomässigt: en helg kan inte börja bättre. Tänk på att välja en städfirma med god renommé och goda referenser. Tyvärr så varierar kvaliteten och detta särskilt i större städer som Stockholm. 
  • Nanny. Barnpassning i professionell regi har blivit populärt i Stockholm. Det är lätt att förstå varför. Barnpassning sker – precis som vid hemstädning – efter de egna behoven: man utformar själv ett schema över när man behöver en extra hand och hur länge man behöver denna. Det kan handla om att få barnet hämtat någon gång i veckan, det kan handla om att barnet blir passat under en specifik dag eller om en mer regelbunden lösning där barnet och barnflickan umgås dagligen efter exempelvis skola eller förskola. Genom detta så kan man också få ett andrum i vardagen. Viktigt är naturligtvis att välja ett företag som har utbildad personal. Här spelar naturligtvis även personkemin en stor roll: ditt barn ska känna både trivsel och trygghet med personen som kommer. Var noggrann med valet!